Logg på din Motei-konto

Personvern-policy

Behandling av personopplysninger 

Motei behandler all informasjon som kan knyttes til Brukeren i overenstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrift. Brukeren samtykker herved i at Motei behandler personopplysninger om Brukeren, jf. personopplysningsloven § 8 første alternativ, og at Motei benytter de opplysningene som Brukeren har registrert i forbindelse med Tjenesten til direkte eller indirekte markedsføringshenvendelser.

Videre samtykker Brukeren i at de registrerte data kan benyttes til statistikk, til internt bruk eller overfor tredjepart godkjent av Motei. Brukeren har rett til å kreve innsyn iht. personopplysningsloven § 19 første ledd bokstav e jf. § 18 annet ledd.